Etikettarkiv: tvångsutvisning

Särskilt JO-uppdrag

Återigen diskuteras oberoende övervakning av tvångsutvisningar. ”Vi får tänka om”, säger Sören Clerton, chef för Rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet: ”I Sverige har Rikspolisstyrelsen frågat bland andra Röda Korset och Amnesty om de vill samarbeta men fått nej […] Som beskedet varit hittills så … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Vad kan då göras?

Frågan som tål att upprepas: Vad kan då göras för att undvika tvångsutvisningar? Och svaren likaså: För det första måste asyllagstiftningen och dess tillämpning ses över för att säkerställa att ingen asylsökande i behov av skydd nekas asyl i Sverige. … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | 1 kommentar

”I Migrationsverkets mottagande”

I dag läser jag regeringens regleringsbrev för Polisen: ”Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

”Utan föreskrivet tillstånd”

Enligt utlänningslagen, 20:e kapitlet, första paragrafen, kan en utlänning som ”uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd” dömas till böter. Bestämmelsen gäller papperslösa som inte har ansökt om uppehållstillstånd, men inte asylsökande som håller sig undan verkställighet av ett beslut … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Rätten att utvisa

Rätten att utvisa personer som vistas i ett EU-land utan tillstånd förutsätter att det finns ett rättssäkert och effektivt asylsystem som fullt ut respekterar internationell flyktingrätt och principen om non-refoulement. Och om en person utvisas ska återvändandet genomföras ”på ett … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | 1 kommentar

På ett humant och värdigt sätt

Migrationsverkets återvändandearbete måste bli bättre. Brister i arbetssätt och orealistiska tidsmål får inte tillåtas underminera återvändandedirektivets krav på att återvändandet ska genomföras ”på ett humant sätt och med fullständig respekt för de återvändandes mänskliga rättigheter och värdighet”. Tvångsutvisning är motiverad endast “som … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , , | 3 kommentarer

”Som en sista utväg”

Enligt EU:s återvändandedirektiv, som är genomfört i svensk lag, är tvångsutvisning motiverad endast ”som en sista utväg”. Men enligt Rikspolisstyrelsen överlämnar Migrationsverket utvisningsärenden med hänvisning till att tvång kommer att behövas ”i större utsträckning” än vad riksdagen avsett (se proposition 1997/98:173).

Publicerat i Migration | Märkt | 3 kommentarer

Vem är det då som vunnit?

Vem vinner på en debatt om svensk migrationspolitik som präglas av okunskap och brist på saklighet? Såvitt känt är inget riksdagsparti förespråkare för oreglerad invandring. Tvärtom. Alla vet att reglerad invandring ingår i förutsättningarna för den svenska välfärdsmodellen. Sakfrågan är … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

I strid med gällande lag

Polisen fortsätter att verkställa utvisningsbeslut som enligt Migrationsöverdomstolen fattats ”i strid med gällande lag och praxis”. Anmärkningsvärt, skriver de tre kammarrättsråden: ”Utvisning bör ske till ett land till vilket utlänningen har anknytning”. Varje annat land är fel land.

Publicerat i Migration | Märkt | 1 kommentar

En dold värld

Sveriges Radios Konflikt berättar åter om en dold värld av utnyttjade migrantarbetare. En enkel fråga: när kommer Sverige att genomföra EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare? Här finns utredningsförslaget (SOU 2010:63). I morgon sänder Kaliber ett reportage om utvisningsbeslut som inte kan … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar