Etikettarkiv: återvändandedirektivet

Särskilt JO-uppdrag

Återigen diskuteras oberoende övervakning av tvångsutvisningar. ”Vi får tänka om”, säger Sören Clerton, chef för Rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet: ”I Sverige har Rikspolisstyrelsen frågat bland andra Röda Korset och Amnesty om de vill samarbeta men fått nej […] Som beskedet varit hittills så … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Rätten att utvisa

Rätten att utvisa personer som vistas i ett EU-land utan tillstånd förutsätter att det finns ett rättssäkert och effektivt asylsystem som fullt ut respekterar internationell flyktingrätt och principen om non-refoulement. Och om en person utvisas ska återvändandet genomföras ”på ett … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , , | 1 kommentar

”An essential requirement”

Enligt migrationsminister Tobias Billström är det ”inte korrekt” att EU:s återvändandedirektiv ställer krav på övervakning av tvångsutvisningar som genomförs av svensk gränspolis. Han hänvisar istället till att Frontexförordningen ”uppställer krav på en oberoende observatör vid EU-gemensamma återvändandeoperationer som samordnas av Frontex” … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt | 2 kommentarer

Riksdagen beslutar

”Jag vill peka på den hjälp och assistans som organisationer som Röda Korset kan erbjuda […] med att följa upp asylärenden där personer har avvisats till hemlandet och vikten av att vi från den svenska regeringens sida lämnar stöd och … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt | 5 kommentarer

Upp till varje medlemsstat?

Den svenska regeringen anser att det är ”upp till varje medlemsstat” att tolka EU-rättens bestämmelser. I det här fallet återvändandedirektivets krav att medlemsstaterna ska ”sörja för ett effektivt övervakningssystem” för tvångsutvisningar. Regeringen ”finner därför att svensk rätt uppfyller direktivets krav”. Den … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt | 1 kommentar

Den politiska viljan saknas

Andra medlemsländer i EU har infört ett effektivt övervakningssystem för tvångsutvisningar. Men den svenska regeringen har hittills valt att inte leva upp till det EU-direktiv som styr den gemensamma återvändandepolitiken. Den politiska viljan att inleda ett samarbete med frivilligorganisationer som kan medverka till … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | 2 kommentarer

”Frågan bör övervägas närmare”

Lagrådet har idag lämnat sitt yttrande över regeringens förslag till genomförande av EU:s återvändandedirektiv. Angående direktivets artikel 8.6, som föreskriver att medlemsstaterna ska ”sörja för ett effektivt övervakningssystem för påtvingade återvändanden”, skriver Lagrådet att det är: ”förenat med svårighet att bedöma om kravet kan anses … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt | 2 kommentarer

”Olika tolkningar”

Sveriges Radios Ekot tar åter upp frågan om återvändandedirektivets krav på övervakning av tvångsutvisningar. Mer om detta här. Nu väntar vi närmast på Lagrådets bedömning om regeringens och Miljöpartiets förslag är förenligt med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

EU-domstolen nästa?

Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om en lågrådsremiss om genomförande av EU:s återvändandedirektiv. Nu kan EU-kommissionen komma att anmäla Sverige till EU-domstolen på grund av att direktivets artikel 8.6 om övervakning av tvångsutvisningar inte genomförts korrekt. Enligt lagrådsremissen uppfyller svensk rätt … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt | 5 kommentarer

Återinfört återreseförbud

Den 15 mars 2001 beslutade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att ”möjligheten att meddela återreseförbud endast [bör] användas i ärenden där omständigheterna i det enskilda ärendet särskilt motiverar detta”. Nu föreslår regeringen och Miljöpartiet ett generellt återreseförbud vid tvångsutvisningar. Detta med … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar