Media

Här finns exempel på texter och intervjuer m.m. som publicerats på annan plats.

Texter

Intervjuer m.m.

Akademisk litteratur

Faktagranskning

Underlag till nyheter och reportage

Övrigt

På min Scribdsida finns ett urval av texter som jag har skrivit, redigerat och/eller översatt för olika uppdragsgivare