Månadsarkiv: december 2011

Václav Havel

Om Tjeckoslovakien före 1989: ”We had all become used to the totalitarian system and accepted it as an unalterable fact of life, and thus we helped to perpetuate it.” Dessvärre gällde detta också Sverige under kalla kriget. Vi accepterade våra grannländers … Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Märkt , | Lämna en kommentar

Motion 2004/05:Sf33

Läser en motion till riksdagen daterad 15 juni 2005: ”Vi vill understryka vikten av att barn inte används som medel i föräldrars eller andra vuxnas ansökningsförfaranden. Vi vill också peka på risken att ge en överdriven bild av barns möjligheter … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Lämna en kommentar

Vem är det då som vunnit?

Vem vinner på en debatt om svensk migrationspolitik som präglas av okunskap och brist på saklighet? Såvitt känt är inget riksdagsparti förespråkare för oreglerad invandring. Tvärtom. Alla vet att reglerad invandring ingår i förutsättningarna för den svenska välfärdsmodellen. Sakfrågan är … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

I strid med gällande lag

Polisen fortsätter att verkställa utvisningsbeslut som enligt Migrationsöverdomstolen fattats ”i strid med gällande lag och praxis”. Anmärkningsvärt, skriver de tre kammarrättsråden: ”Utvisning bör ske till ett land till vilket utlänningen har anknytning”. Varje annat land är fel land.

Publicerat i Migration | Märkt | 1 kommentar

En dold värld

Sveriges Radios Konflikt berättar åter om en dold värld av utnyttjade migrantarbetare. En enkel fråga: när kommer Sverige att genomföra EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare? Här finns utredningsförslaget (SOU 2010:63). I morgon sänder Kaliber ett reportage om utvisningsbeslut som inte kan … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Den politiska viljan saknas

Andra medlemsländer i EU har infört ett effektivt övervakningssystem för tvångsutvisningar. Men den svenska regeringen har hittills valt att inte leva upp till det EU-direktiv som styr den gemensamma återvändandepolitiken. Den politiska viljan att inleda ett samarbete med frivilligorganisationer som kan medverka till … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 2 kommentarer

”Frågan bör övervägas närmare”

Lagrådet har idag lämnat sitt yttrande över regeringens förslag till genomförande av EU:s återvändandedirektiv. Angående direktivets artikel 8.6, som föreskriver att medlemsstaterna ska ”sörja för ett effektivt övervakningssystem för påtvingade återvändanden”, skriver Lagrådet att det är: ”förenat med svårighet att bedöma om kravet kan anses … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt | 2 kommentarer