Månadsarkiv: november 2011

Återanvänd krigspropaganda

Dagens Nyheter berättar att Sveriges Television ”får hård kritik” av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY). Och för drygt en månad sedan fälldes dokumentären Staden som offrades av den norska Pressens Faglige Utvalg för brott mot god pressetik. Icke att förundras: … Fortsätt läsa

Publicerat i Övrigt | Märkt , | Lämna en kommentar

”Olika tolkningar”

Sveriges Radios Ekot tar åter upp frågan om återvändandedirektivets krav på övervakning av tvångsutvisningar. Mer om detta här. Nu väntar vi närmast på Lagrådets bedömning om regeringens och Miljöpartiets förslag är förenligt med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Avtalsmissbruk

Migrationsverket missbrukar det internationella avtal som verket egenhändigt döpt till Strasbourgkonventionen. Vad som avses är en överenskommelse som på engelska benämns European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees från 1980. Sveriges centrala utlänningsmyndighet tillämpar detta avtal som om det vore … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Migranternas väg

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver migranters utsatta situation i USA och Europa och berättar om ”haveriet inom EU som driver migranterna mellan olika länder”. – ”En av vår tids största humanitära utmaningar är frågan om migration och den utsatthet som … Fortsätt läsa

Publicerat i Hälso- och sjukvård, Migration | Märkt | 3 kommentarer

Ett föregångsland

Utredningen om vård för papperslösa m.fl. gör i betänkandet Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) en internationell jämförelse av vilken hälso- och sjukvård asylsökande och papperslösa personer erbjuds i andra länder. Utredningen föreslår att … Fortsätt läsa

Publicerat i Hälso- och sjukvård | Märkt , , | 3 kommentarer

EU-domstolen nästa?

Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om en lågrådsremiss om genomförande av EU:s återvändandedirektiv. Nu kan EU-kommissionen komma att anmäla Sverige till EU-domstolen på grund av att direktivets artikel 8.6 om övervakning av tvångsutvisningar inte genomförts korrekt. Enligt lagrådsremissen uppfyller svensk rätt … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt | 5 kommentarer

Återinfört återreseförbud

Den 15 mars 2001 beslutade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att ”möjligheten att meddela återreseförbud endast [bör] användas i ärenden där omständigheterna i det enskilda ärendet särskilt motiverar detta”. Nu föreslår regeringen och Miljöpartiet ett generellt återreseförbud vid tvångsutvisningar. Detta med … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

Uppföljning av tvångsutvisningar

Så var det dags igen. Har Polisen upprättat en anmälan avseende felaktigt agerande? Bör Migrationsverket ha ett uppföljningsansvar vid tvångsutvisningar? EU-kommissionen föreslår ”inrättande av en uppföljningsmekanism” för att förbättra skyddet för utvisade personers mänskliga rättigheter. Men detta har avvisats av migrationsminister Tobias Billström. … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Färre soldater, fler asylsökande

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) rapporterar: När antalet svenska soldater i Afghanistan minskar, ökar antalet afghanska asylsökande i Sverige. Och efterfrågan på människosmugglare växer. Men de flesta asylsökande kommer alltjämt från Balkan – viseringsfria och med fritt tillträde till Schengenområdet. Migrationsverket låter meddela att ”vintersäsongen … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | 1 kommentar

Synnerligen olyckligt

Med en ny utlänningslag som trädde i kraft våren 2006 omformulerades humanitära skäl till ”synnerligen ömmande omständigheter”. Hösten 2011 debatteras det om ”synnerligen” istället bör lyda ”särskilt”. Men utanför fokus återfinns ett samtida ordval som fått betydligt större konsekvenser: ”svåra motsättningar” … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar