Etikettarkiv: rätten till asyl

”Hög tid ge besked om flyktingpolitiken”

Denna artikel publicerades i Göteborgs-Posten den 8 november 1994 inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap. Söndagen den 30 oktober nådde oss nyheten att Sveriges tilltänkta EU-kommissionär Anita Gradin får ansvaret för EU:s så kallade ”tredje pelare”, det vill säga huvudsakligen områden som … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , , , , | 1 kommentar

”Återupprätta rätten till asyl”

Denna artikel publicerades på Flyktingbloggen i september 2011. Ett gemensamt europeiskt asylsystem ”är och förblir ett centralt politiskt mål för EU”. Det så kallade Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009, slår fast målsättningen att … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

”The intentions of the asylum-seeker…”

I oktober 1979 enades staterna i UNHCR:s exekutivkommitté om gemensamma principer för utformningen av kriterier för att avgöra vilken stat som har ansvaret för att pröva en asylansökan. Bland dessa: ”The intentions of the asylum-seeker as regards the country in … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Av avgörande betydelse…”

Enligt Migrationsverket ”har striktare gränskontroller i södra Europa […] påverkat migrationen till Sverige under första halvan av 2013:” ”– Den hårdare gränsbevakningen i Grekland och Turkiet orsakar bland annat att antalet [asylsökande] från Syrien inte blir lika många som vi hade … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | 3 kommentarer

Den tredje fasen

Inom kort kommer Europaparlamentet och rådet att ha antagit de lagförslag som Europeiska kommissionen skisserade i den strategiska planen för asylpolitiken och som syftade till att ”slutföra den andra fasen i det gemensamma europeiska asylsystemet”. Den strategiska planen fastställdes av kommissionen den … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Ombud i asylärenden

Att en person är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå utgör ingen garanti för att hon eller han är lämplig för uppdraget som ombud i asylärenden. Alla som önskar bli förordnade som offentligt biträde bör därför genomgå lämplighetsprövning av ett oberoende … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Stärkt rättssäkerhet i asylprocessen?

Aftonbladets reportrar uppger att de ”fått hundratals liknande berättelser inifrån Migrationsverket” – berättelser om hur kortare handläggningstider och kvantitativa produktionskrav resulterat i bristande rättssäkerhet. Detta ska jämföras med uttalade utfästelser om att stärka rättssäkerheten i asylprocessen och säkerställa en ”rättstillämpning som svarar mot högt … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Rättssäkerheten i asylprocessen

Regeringen och Miljöpartiet vill ”stärka såväl kvaliteten som rättssäkerheten i asylprocessen”: – Alla asylsökande ska känna sig säkra på att de behandlas likvärdigt, säger Maria Ferm. Sveriges Radio och Aftonbladet rapporterar.

Publicerat i Migration | Märkt | Lämna en kommentar

Asyl för EU-medborgare

För snart femton år sedan begränsades rätten till asyl för medborgare i EU:s medlemsstater genom ett protokoll till EU-fördragen (nr 29/1997): ”Med beaktande av den skyddsnivå som Europeiska unionens medlemsstater erbjuder såvitt avser de grundläggande rättigheterna och friheterna skall medlemsstaterna … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ett gemensamt asylsystem

Europaparlamentet och rådet ska ”besluta om åtgärder om ett gemensamt europeiskt asylsystem”. Med Europeiska kommissionens ord: ett ”verkligt sammanhängande, heltäckande och integrerat system” som ”säkra[r] tillgången till skydd för dem som behöver det”. Tidsfristen sattes först till 2010. Sedan 2012. Tidsfristen för … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt | Lämna en kommentar