Etikettarkiv: dublinförordningen

I strid med EU-rätten

Både asylprocedurdirektivets kriterier för när en asylansökan inte kan tas upp till sakprövning (artikel 33) och Dublinförordningens ansvarskriterier är uttömmande. Inget av dessa tillåter eller möjliggör direktavvisning av asylsökande till ett annat EU-land. Därmed är och förblir Moderaternas förslag om … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , , , | 1 kommentar

Inlägg i debatten

Två inlägg i den migrationspolitiska debatten avslutade 2015. Om Dublinförordningen och respekt för EU:s gemensamma regelverk: M förenklar om rätten till asyl Om att utvärdera politiken och ta lärdom både av historiska erfarenheter och av hur den nuvarande flyktingsituationen har hanterats: … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Felaktig tolkning av EU-dom

Dagen till ära uppmärksammar Sveriges Radios Ekoredaktion Migrationsverkets felaktiga tolkning av EU-domstolens dom i mål C-648/11 om ensamkommande barn. En medlemsstat som har prövat och avslagit en asylansökan som lämnats in av ett ensamkommande barn är inte skyldig att återta den … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

”The intentions of the asylum-seeker…”

I oktober 1979 enades staterna i UNHCR:s exekutivkommitté om gemensamma principer för utformningen av kriterier för att avgöra vilken stat som har ansvaret för att pröva en asylansökan. Bland dessa: ”The intentions of the asylum-seeker as regards the country in … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Att notera…

…med anledning av EU-domstolens dom i mål C-648/11 och Migrationsverkets kommentar angående densamma: Att en asylansökan som lämnats in av ett ensamkommande barn kan nekas prövning med hänvisning till artikel 25:2 f) i asylprocedurdirektivet innebär inte att den medlemsstat som tidigare har prövat … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

Avtalsmissbruk

Migrationsverket missbrukar det internationella avtal som verket egenhändigt döpt till Strasbourgkonventionen. Vad som avses är en överenskommelse som på engelska benämns European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees från 1980. Sveriges centrala utlänningsmyndighet tillämpar detta avtal som om det vore … Fortsätt läsa

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar