Författararkiv: Rickard Olseke

Om Rickard Olseke

Expert on European migration and asylum policy.

Oförändrade asylregler

Svensk asylpolitik har beskrivits som ”extrem” och ”exotisk” – och som ett resultat av samarbetet mellan alliansregeringen och Miljöpartiet under förra mandatperioden. Men alltjämt gäller Göran Perssons och Barbro Holmbergs asyllagstiftning. Nu gällande utlänningslag föreslogs av den dåvarande socialdemokratiska regeringen … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | 1 kommentar

Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete

REVA är en akronym för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. REVA är ett projekt, eller snarare flera: en förstudie, ett pilotprojekt och ett implementeringsprojekt. Det övergripande målet för REVA ”har varit att förbättra förutsättningarna för en rättssäker och mer effektiv verkställighetsprocess … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Etnisk profilering

Frågan om etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroll uppmärksammades av Justitieombudsmannen (JO) redan i början av 1980-talet. Här ett citat från proposition 1988/89:86, genom vilken nu gällande bestämmelse i utlänningslagen om inre utlänningskontroll infördes: ”JO har i ärenden om utlänningskontroll … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ökad effektivitet och fler verkställigheter

I dag citerar jag Rikspolisstyrelsen: ”Att säkerställa att identitetsuppgifter finns tillgängliga i verkställighetsärenden är för Polisen den enskilt viktigaste frågan för att kunna öka effektiviteten i handläggningen och få till stånd fler verkställigheter gällande framför allt sådana personer som finns inskrivna … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

”Svåra motsättningar”

Vilka situationer avses i utlänningslagens bestämmelse om skydd vid ”svåra motsättningar” i hemlandet? Låt oss citera proposition 2004/05:170: ”Syftet [med lagändringen] är att till denna bestämmelse föra över främst de situationer som enligt 1989 års lag faller in under den … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | 3 kommentarer

Klargörande

Arbetssökande EU-migranter* som saknar sjukförsäkring i hemlandet/annat EU-land har inte tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård i Sverige. De ska dock oavsett betalningsförmåga erbjudas osubventionerad ”omedelbar vård”. EU-migranter som saknar uppehållsrätt/tillstånd och som olovligen vistas i Sverige omfattas av lagen om hälso- … Läs mer

Publicerat i Hälso- och sjukvård, Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

Särskilt JO-uppdrag

Återigen diskuteras oberoende övervakning av tvångsutvisningar. ”Vi får tänka om”, säger Sören Clerton, chef för Rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet: ”I Sverige har Rikspolisstyrelsen frågat bland andra Röda Korset och Amnesty om de vill samarbeta men fått nej […] Som beskedet varit hittills så … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

Felaktig tolkning av EU-dom

Dagen till ära uppmärksammar Sveriges Radios Ekoredaktion Migrationsverkets felaktiga tolkning av EU-domstolens dom i mål C-648/11 om ensamkommande barn. En medlemsstat som har prövat och avslagit en asylansökan som lämnats in av ett ensamkommande barn är inte skyldig att återta den … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , | Lämna en kommentar

”…to help them to escape persecution”

I december 2004 enades staterna i det s.k. Berninitiativet* om en International Agenda for Managed Migration (IAMM) med rekommendationer inom olika områden, däribland viseringspolitiken under rubriken ”Effective practices with regard to visa requirements”. Den åttonde och sista viseringsrekommendationen lyder som … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar

”The intentions of the asylum-seeker…”

I oktober 1979 enades staterna i UNHCR:s exekutivkommitté om gemensamma principer för utformningen av kriterier för att avgöra vilken stat som har ansvaret för att pröva en asylansökan. Bland dessa: ”The intentions of the asylum-seeker as regards the country in … Läs mer

Publicerat i Migration | Märkt , , | Lämna en kommentar