Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete

REVA är en akronym för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. REVA är ett projekt, eller snarare flera: en förstudie, ett pilotprojekt och ett implementeringsprojekt.

Det övergripande målet för REVA ”har varit att förbättra förutsättningarna för en rättssäker och mer effektiv verkställighetsprocess på Migrationsverket, Polisen och Kriminalvårdens transporttjänst.”

Bakgrunden är regeringens krav att berörda myndigheter i samverkan ska ”effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut [för att] öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.”

Enligt projektets slutrapport är ”majoriteten av inkomna ärenden hos polismyndigheterna sådana som det finns mycket begränsade möjligheter att verkställa […] I praktiken innebär detta [att] man flyttar balanserna från en myndighet till en annan, utan större möjligheter för den nya myndigheten att verkställa dessa ärenden.”

”Migrationsverket är den myndighet som bär huvudansvaret för hanteringen av frågan om uppehållstillstånd och är också den myndighet som bär huvudansvaret för verkställigheten av besluten. Därför vore det rimligt att behålla balanserna hos Migrationsverket så långt det är möjligt. Migrationsverket skulle istället i större utsträckning kunna begära handräckning från Polisen när de inte själva kan genomföra vissa åtgärder […] För den sökande skulle det innebära en fortsatt möjlighet att resa med hjälp av Migrationsverket när det inte krävs tvång vilket är mer fördelaktigt vid ankomsten till vissa mottagande länder.”  

Alltför många utvisningsärenden överlämnas till polisen. Det är varken effektivt eller humant. Istället måste Migrationsverkets återvändandearbete bli bättre.

Uppdatering: Redogörelse för vistelsetider och hur Migrationsverket arbetar för ett effektivt och rättssäkert återvändande (2015-03-24)

Uppdatering: Beslut om ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och polisen vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut (2016-04-04)

Uppdatering: Slutrapport Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare återvändande (2016-11-17)

Om Rickard Olseke

Expert on European migration and asylum policy.
Detta inlägg publicerades i Migration och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s