En lag med konsekvenser

”För enskilda individer kommer de tillfälliga reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de begränsade möjligheterna till familjeåterförening att innebära lägre förutsebarhet jämfört med nuvarande regler när det gäller förutsättningarna för att etablera sig och sin familj i Sverige. Särskild betydelse kan detta ha för barn, både ensamkommande men också för dem som kommer med familjemedlemmar eller annan närstående. Eftersom en majoritet av de asylsökande är män kan det antas att det i stor utsträckning kommer att vara kvinnor och barn som under en begränsad tid kommer att stanna kvar i hemlandet. Den ökade osäkerheten och det förhållandet att det tar längre tid innan familjeåterförening kan ske, riskerar att motverka integrationen.”

Med dessa återhållna formuleringar beskriver regeringen några av den tillfälliga lagens konsekvenser för de närmast berörda – människor på flykt som beviljas skydd i Sverige och deras anhöriga – men också för samhället i stort genom sämre förutsättningar för integration. Konsekvenserna ansågs dock underordnade lagens syfte: ”att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”. Samtidigt var det enligt regeringen ”nödvändigt att förbättra kapaciteten i mottagandet” – en fråga som kommit i skymundan, men som understryker lagens tillfälliga karaktär (som också framgår av konsekvensanalysen: ”tillfälliga reglerna”, ”under en begränsad tid”, ”tar längre tid”).

Nu har migrationsminister Heléne Fritzon möjlighet att mildra begränsningslagens negativa konsekvenser. Hon kan till exempel föreslå följande förändringar:

  • I linje med pågående EU-förhandlingar beviljas både flyktingar och alternativt skyddsbehövande 3-åriga uppehållstillstånd. Därefter beviljas permanent uppehållstillstånd om skyddsbehovet kvarstår.
  • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ges samma rätt till familjeåterförening.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring begränsas till att gälla nya anknytningar.

Dessa förslag överensstämmer med huvudprinciperna i migrationsöverenskommelsen från oktober 2015.

I december ska regeringens utredare Maria Ferm lägga fram ett förslag om ”lagliga vägar för att söka asyl i EU”. Genom säkra och lagliga vägar för både asylsökande och arbetskraftsmigranter skapas ordning och reda i migrationspolitiken.

Se även: Den onda cirkeln

Uppdatering: Lagliga vägar för att söka asyl i EU (2017-12-19)

Om Rickard Olseke

Expert on European migration and asylum policy.
Detta inlägg publicerades i Migration och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till En lag med konsekvenser

  1. Pingback: ”Oönskade signaleffekter” | And that has made all the difference

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s